Barnebokbad: Audhild Solberg (inviterte klasser)

Arrangementsinformasjon

Elever fra Harestad skole barnebokbader forfatter A. Audhild Solberg, som er aktuell med boka Superbitchenes hemmelighet (2017).

NB! For inviterte skoleklasser. Åpent for konferansedeltakere hvis plass. Kontakt Randaberg bibliotek ved interesse. 

Arrangør: Rogaland fylkesbibliotek og NBU.

nbbk2019
mandag
barnebokbad
solberg
randabergbibliotek