Barnebokbad: Jørn Lier Horst (inviterte klasser)

Arrangementsinformasjon

Elever fra Finnøy sentralskule barnebokbader forfatter Jørn Lier Horst, som er aktuell med boka Triangelgåten (2018).

NB! For inviterte skoleklasser. Åpent for konferansedeltakere hvis plass. Kontakt Finnøy bibliotek ved interesse. 

Arrangør: Rogaland fylkesbibliotek og NBU

nbbk2019
mandag
barnebokbad
finnøybibliotek
horst