Barnebøker og børst

Arrangementsinformasjon

Aktuelle barnebokforfattere leser i Fargegata. På Frøken Pil kan du høre Lars Joachim Grimstad og A. Audhild Solberg. 
NB! Begrenset antall plasser. 

I samarbeid med NBU.

nbbk2019
mandag
solberg
grimstad
frøkenphil