HEN - flytende kjønn

Arrangementsinformasjon

Presentasjon og omvisning i utstillingen HEN - flytende kjønn, som vises i Sølvberget galleri fra 26. januar til 24. mars 2019. 

På samme måte som flere nyere barne- og ungdomsbøker utfordrer den tradisjonelle tokjønnsmodellen, kan HEN - flytende kjønn ses som samtidskunstens kommentar til diskusjonen om kjønn og det tredje pronomenet hen. Gjennom fotokunst, collager, akvareller og tekstilinstallasjoner inviterer utstillingen til en mer kjønnsoverskridende praksis, der grenseoppgangene mellom kjønnene utvides og kjønnsbegrepet blir mer flytende.  

Deltagende kunstnere: Marit Victoria Wulf Andreassen, Dania Burger, Nan Goldin, Narve Hovdenakk, Maria Høeg og Bolettte Berg, Ane Lan, Bjarne Melgaard, Geir Moseid, Astrid Runde Saxegaard, Fin Serck- Hanssen, Andres Serrano, Kjartan Slettemark, Lesia Vasylchenko, Synnøve G.Wetten og Ming Wong.

Foto fra utstillingen: FIN SERCK-HANSSEN. Gjermund (Queer style), 2016.

 

 

nbbk2019
mandag
sølvberget galleri